kraków architektura egzamin politechnika krakowska

Egzamin wstępny na architekturę w Krakowie. Porady od studentów!

Egzamin wstępny na architekturę, na Politechnikę Krakowską 2020 odbył się na zupełnie innych zasadach niż dotychczas. Zostanie on przeprowadzony w pełni w formie zdalnej za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. (https://rekrutacja.pk.edu.pl/wp-content/uploads/2020/07/WA-egzamin_online-szczegolne_przep_porzadkowe_warunki_techniczne.pdf)

Termin egzaminu zdalnego 2020 był określony na 28 i 29 lipca.

Głównym kryterium kwalifikacyjnym jest egzamin wstępny sprawdzający umiejętność rysunkową kandydata, portfolio złożone z 5 prac rysunkowych oraz wynik z egzaminu maturalnego. 

Rysunek architektoniczny

Z czego składa się egzamin na architekturę w formie zdalnej?

Egzamin wstępny w tym roku odbył się w grupach po 150 osób przez platformę MS Teams, każda z grup ma otrzymać inny wylosowany temat, decydujący także o czasie trwania egzaminu. Przewiduje się, że nie będzie on trwać dłużej niż 90 minut. Przez cały czas trwania egzaminu kandydat będzie obserwowany przez członka wydziałowej komisji rekrutacyjnej.

Portfolio powinno zawierać 5 prac rysunkowych wykonanych w technice ołówkowej na białym kartonie w formacie B2.

Tematyka prac w portfolio:

 • rysunek z natury – kompozycja złożona z brył elementarnych lub ich pochodnych (rysunek walorowy)
 • rysunek z natury – dowolna martwa natura (rysunek walorowy)
 • rysunek z natury – istniejące budynki lub obiekty architektoniczne (rysunek walorowy)
 • rysunek z natury – fragment miasta (np. aleja, ulica, skwer) ( rysunek walorowy)
 • rysunek z wyobraźni – kompozycja o charakterze architektonicznym ( rysunek walorowy)

Należy pamiętać, że kandydat zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o samodzielnym wykonaniu prac wchodzących w zakres portfolio (link) .

Jak wygląda egzamin na architekturę (stacjonarnie)?

W poprzednich latach (oraz domniemam, że za rok) egzamin był dwudniowy. Każdego dnia kandydaci mieli do dyspozycji 4 godziny w których musieli wyczerpująco narysować wylosowany przez komisję temat. W przypadku pierwszego dnia był to rysunek z natury – kompozycje brył elementarnych, natomiast w drugim dniu rysunek z wyobraźni. Listę tematów możecie sprawdzić TUTAJ (https://rekrutacja.pk.edu.pl/egzaminy-wstepne/ ) Cały egzamin przeprowadzany jest w budynku Wydziału Architektury przy ulicy Podchorążych.

W minionych latach egzamin odbywał się w salach:

 • Rysunkowej (R), znajdującej się na trzecim piętrze
 • Projektowych (P1, P2, P3,P5,P6) znajdujących się one na parterze (P3), pierwszym piętrze (P6), drugim piętrze (P5)oraz na trzecim piętrze (P1, P2)
 • Wykładowych (W1, W2) na pierwszym (W1) i drugim (W2) piętrze
 • Oraz w salach Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki w zależności od ilości chętnych.

Miejsca egzaminów są rozmieszczone na przestrzeni całego budynku ul. Podchorążych, jednak kandydaci nie nie powinni się obawiać, ponieważ trasa dojścia jest wyraźnie wytyczona i oznaczona. w razie problemów prosimy skorzystać z pomocy pracowników wydziału. 

Zazwyczaj w dniu egzaminu kandydaci pojawiają się przed budynkiem we wczesnych porach, na długo przed godziną rozpoczęcia. W mojej opinii takie działanie jest całkowicie nieuzasadnione zważywszy na fakt, że każdy z kandydatów ma zagwarantowane miejsce i deskę do rysowania. Na Politechnice Krakowskiej egzamin rysuje się na deskach opartych o kolana i blat. nie są przewidziane sztalugi i kozły do dyspozycji kandydatów. 

Osoby odbywające egzamin powinny przygotować i mieć ze sobą dowód osobisty, wydrukowane potwierdzenie przelewu za egzamin wstępny, ulubione ołówki i gumki ( w moim przypadku były to ołówki HB, 2B, 3B, 6B, 8B oraz gumka chlebowa i w sztyfcie [do poprawiania szczegółów]). Uczelnia zapewnia deski oraz arkusze B2 (każdy opatrzony numerem zdającego oraz pieczątkami PK) nie wolno wnosić na salę dodatkowych arkuszy papieru ani wszelkiego rodzaju utrwalaczy” rysunków. Po zajęciu miejsc losowany jest temat egzaminu, a godzina rozpoczęcia jest zapisywana na tablicy. W każdej sali znajduje się zegar, aby móc kontrolować czas, będą również informowani o mijającym czasie przez członka komisji.

Jak wyglądają kryteria oceny egzaminu na architekturę?

Część rysunkowa oceniana jest wg następujących kryteriów:

Kryteria ogólne:

 • zgodność rysunku z tematem szczegółowym
 • poprawność kompozycji na arkuszu, 

Rysunek musi po prostu dobrze wyglądać na arkuszu:

 • w przypadku martwej natury – rysowane bryły elementarne muszą całe pojawić się na B2, warto też założyć miejsce na wyeksponowanie światłocienia. Martwa natura powinna zajmować ok. 70% przestrzeni kartki. Ważne (!) – nie powinno się zostawiać białych plam.
 • w przypadku rysunku z wyobraźni główny temat powinien być wyraźnie zaakcentowany; tło czy kontekst miejski służy wyłącznie do uwypuklenia głównego tematu i nie powinien go przyćmić. W skrócie – temat winien znajdować się w centralnym punkcie formatu B2 
 • zgodność rysunku z zasadami perspektywy, 

W zależności od obranego tematu i perspektywy należy pamiętać o tym, aby linie zbiegały się w jednym/ dwóch/ trzech punktach. Rysunek musi wyglądać spójnie, a dlatego znajomość perspektywy jest bezwzględnie konieczna 

 • poprawność opracowania walorowego.

Na wszystkich kursach mawia się, że aby dostać się na WAPK należy przede wszystkim skupić się na kontrastach. Bryły w martwej naturze czy temat z wyobraźni musi mieć mocno zaakcentowany wpływ światłocienia, momentami wręcz przesadnie.

Kryteria szczegółowe dla pierwszego dnia egzaminu wstępnego na architekturę wnętrz

Rysunek z natury:

 • zgodność rysunku z ustawionym modelem;

Model ustawiony przez komisje często jest niezbyt skomplikowany, bryły ułożone są w standardowy sposób – nie trzeba doszukiwać się wielu zbiegów; dodatkowo, bryły są ustawione względem siebie w wzajemnej relacji (np. Duży niebieski walec jest wysunięty do przodu o połowę długości kwadratu, a stojący na nim żółty ostrosłup foremny ma podstawę przekręconą o 45 stopni od podstawy kwadratu).

.Kryteria szczegółowe dla drugiego dnia egzaminu

 • rysunek z wyobraźni:
 • inwencja i wyobraźnia w zakresie architektury.
 • inwencja twórcza jest kwestią indywidualną, toteż głównym kryterium wydaje się umiejętność ,,sprzedania” swojego pomysłu. Jedni rysują zachowawcze bryłowe struktury, a inni pozwalają sobie puścić wodze wyobraźni tworząc biomorficzne, falujące kształty. Obie wersje są poprawne, wszystko zależy od tego w jaki sposób zostanie ukazana perspektywa oraz światłocień. Często wskazana też jest pora dnia, warto więc zapoznać się i zaobserwować to, jak pada cień w określonych fazach dnia, gdyż komisja (podobno) często zwraca na powyższy aspekt uwagę. Ważne są też odbicia na szkle czy w wodzie.

Jak wygląda wskaźnik rekrutacyjny?

Rysunki egzaminacyjne ( w tym roku egzamin i portfolio) oceniane są w skali: 6,0; 5,5; 5,0; 4,5; 4,0; 3,5; 3,0; 2,5; 2,0.

A każda z ocen przeliczana jest na punkty:

●  6,0 – 100 punktów

●  5,5 – 90 punktów

●  5,0 – 80 punktów

●  4,5 – 70 punktów

●  4,0 – 60 punktów

●  3,5 – 50 punktów

●  3,0 – 30 punktów

●  2,5 – 10 punktów

●  2,0 – 0 punktów

Głównym warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie średniej (z dwóch prac rysunkowych lub egzaminu i portfolio) powyżej 3,0.

Wskaźnik rekrutacyjny od lat jest niezmienny, prezentuje się on w następujący sposób:

W = R1 + R2 + ( J + H + M ) / 6

R1/ R2 – wynik punktowy za dwa rysunki (teraz: egzamin oraz portfolio)

J – wynik procentowy z egzaminu maturalnego z języka ojczystego ( poziom podstawowy x1, poziom rozszerzony x2)

H – wynik procentowy z egzaminu maturalnego z historii/ historii sztuki/ historii sztuki i kultury/ wiedzy o społeczeństwie/ geografii/ fizyki/ fizyki i astronomii (poziom podstawowy x1, poziom rozszerzony x2)

M – wynik procentowy z egzaminu maturalnego z matematyki ( poziom podstawowy x1, poziom rozszerzony x2)

Więcej szczegółowych informacji o procesie rekrutacji znajdziecie pod tym linkiem:https://rekrutacja.pk.edu.pl/project/architektura/

Teczka i egzaminy 20202

Czy trudno zdać egzamin na architekturę na PK?

To pytanie pada najczęściej, lecz niestety nie ma na nie jednoznacznej odpowiedzi. Pośród studentów architektury krąży wiele sprzecznych opinii na ten temat. Uważam, że przy odpowiednim przygotowaniu rysunkowym oraz dobrym wyniku z matury nie ma się czego bać. Ważne, by do egzaminu podejść na spokojnie, bez stresu i drżenia rąk ponieważ, siłą rzeczy, wymienione czynniki wpływają na umiejętności manualne kandydata

Rokrocznie próg punktowy się zmienia i nie ma jasno określonego poziomu przyjęć. Jeżeli kandydat zda egzamin (tj. uzyska średnią powyżej 3.0), ale nie dostanie się na studia stacjonarne wówczas może aplikować na studia niestacjonarne (płatne) z możliwością przeniesienia się na stacjonarne (przy wysokiej średniej lub powtórzeniu egzaminu rysunkowego w następnym roku).

Opłata egzaminacyjna na kierunek Architektura na Politechnice Krakowskiej wynosi 150 złotych.

Dekalog złotych rad przed egzaminem na Architekturę na Politechnice Krakowskiej:

 1. Porządne przygotowanie to podstawa, po zawziętych przygotowaniach przyszedł czas na ostatnie starcie, jestem przekonana, że dasz sobie radę, tylko nie denerwuj się!
 2. Wypocznij, wieczór przed egzaminem już nic nie rysuj, nie przerabiaj tematów sprzed kilkunastu lat!
 3. Jesteś najlepszy_a, uczyłeś_aś się długo rysunku, narysowałeś_aś pełno prac, ufaj sobie, a nie pracom innych kandydatów, nie wzoruj się na koledze z przodu, czy koleżance obok, pokaż to co trenowałeś/aś tyle czasu!
 4. Nie zapomnij zegarka, w czasie egzaminu nie można korzystać z telefonu, jednak wygodniej jest kontrolować czas mając zegarek na ręce.
 5. Czas jest twoim sprzymierzeńcem, jestem przekonana, że na kursach nie raz byłeś_aś uczony_a o tym, jak oszacować czas na konkretne etapy rysunkowe, żeby zmieścić się w czasie. Nie zapomnij o tym!
 6. Dobry szkic to podstawa, rysunek zacznij od dużego szkicu, a na kolejnych etapach rysunku nakładaj “pewne” linie, nie trać czasu na małe szkice na bokach kartki!
 7. Podejdź bliżej, jeśli nie jesteś pewny relacji między bryłami nie bój się podejść do modelu i sprawdzić długości!
 8. Kontrast, kontrast i jeszcze raz kontrast, nie zapomnij zaakcentować kontrastu między bryłami, światłocień pokazuj odważnie!
 9. Pierwszy rząd nie jest najlepszy, martwa natura ustawiona jest na wysokim postumencie, siedząc blisko możesz zafundować sobie dość nieprzyjemne do rysowania zbiegi. Połowa rzędu, czasami nawet ostatnie rzędy są najlepsze!
 10. Bez stresu i tak jesteś najlepszy_a, do egzaminu podejdź z myślą, że jest to kolejny taki sam rysunek jaki rysowałeś_aś dotychczas, pokaż swój rysunkowy warsztat z jak najlepszej strony!

 Dodatkowe 3 złote rady przed egzaminem w wersji online:

 1. Czuj się jak w domu, zdawanie egzaminu w domu niektórym może nie sprawiać najmniejszych trudności (zważywszy na to, że to znajome, na ogół mało stresogenne środowisko), lecz jeśli mimo takiej dogodności nie należysz do tego grona osób i nadal boisz się egzaminu, spróbuj wyperswadować sobie, że po prostu rysujesz dla własnej przyjemności we własnym zaciszu. Grunt to zachowanie równowagi i spokoju oraz odpowiednie rozplanowanie w czasie.
 2. Przygotuj się, dzień przed egzaminem online przygotuj swoje miejsce pracy, zatemperuj ołówki (mogą, a nawet powinny być twoimi ulubionymi), przynieś wygodne krzesło oraz deskę, a przede wszystkim znajdź miejsce w domu/ mieszkaniu, gdzie rysuje Ci się najlepiej! Nie zapomnij o naładowaniu telefonu/ aparatu oraz o potrzebnych kablach, aby przesłanie pracy do komisji było szybkie i bezbolesne.
 3. Kamera i akcja, nie zapomnij o stałym łączu internetowym oraz dostępie do kamery i mikrofonu, przez cały czas trwania egzaminu, egzaminatorzy będą na ciebie patrzeć.

Wszystkim kandydatom życzę powodzenia na egzaminach, pamiętajcie, że to tylko egzamin, jeden z wielu jakie Was czekają! Jestem pewna, że sobie poradzicie i spotkamy się kiedyś na PK!