wydział wzornictwa ASP Warszawa egzaminy wstępne rekrutacja

Jak dostać się na wzornictwo na ASP w Warszawie?

Wzornictwo ASP Warszawa

Wzornictwo na warszawskiej ASP dzieli się na dwie specjalności:

 • Projektowanie produktu i komunikacji wizualnej
 • Projektowanie ubioru

Na każdej z tych specjalności rekrutacja wygląda inaczej, mimo tego, że jest to ten sam kierunek. Jedyne, co się pokrywa, to etapy i ich (ogólna) organizacja.

Ponadto każda ze specjalności ma wyszczególnione i doprecyzowane wymagania, które trzeba spełnić. Dobrym przykładem jest wymagany poziom B2 języka angielskiego na Projektowaniu ubioru, podczas gdy na Projektowaniu produktu już się to nie pojawia. Natomiast na Projektowaniu produktu są o wiele bardziej rygorystyczne wymagania odnośnie tematyki i prac do teczki.

Jak wygląda egzamin wstępny na Wzornictwo?

Na wydziale Wzornictwa na ASP w Warszawie egzamin wstępny składa się z trzech etapów:

I etap – Teczka

II etap – egzaminy praktyczne z malarstwa (tylko na specjalności „projektowanie produktu”), rysunku, projektowania, czytania bryły i rzeźby

III etap – autoprezentacja

W 2019 roku teczka kandydata na Wzornictwo na ASP (Warszawa) powinna zawierać:

Na specjalność Projektowanie Produktu i Komunikacji Wizualnej:
 • obowiązkowy temat projektowy – według zasad określonych w osobnym dokumencie, publikowanym przez Wydział Wzornictwa na 6 (sześć) tygodni przed ostatecznym terminem składania teczek
 • prace malarskie – format dowolny (od A4 do B1), technika i tematyka dowolna. Prac nie powinno być mniej niż 4 i nie więcej niż 10.
 • Prace rysunkowe – format: 100 cm x 70 cm. Technika wymagana to węgiel, lawowanie, a narzucony temat to studium modela. Prac nie powinno być mniej niż 5 i nie więcej niż 12. Powinny być to ujęcia pełnej postaci w różnych pozach.
 • dodatkowo 1 plansza z dziesięcioma (10) szybkimi szkicami modela (ujęcie pełnej postaci)
 • Rysunek produktu: na formacie B2 (50 x 70) w długopisie, flamastrze lub ołówku. Tematem są przedmioty codziennego użytku. Powinny być to 2 plansze – jedna z pięcioma przedmiotami codziennego użytku, a druga ilustrująca zasadę działania wybranego przedmiotu.
 • Opcjonalnie można złożyć do 3 plansz w formacie 100 cm x 70 cm z dokumentacją prac projektowych, fotografiami, szkicami itp. pokazującymi dotychczasowy dorobek kandydata.
Na specjalność Projektowanie Ubioru:
 • Prace plastyczne – nie mniej niż 10 i nie więcej niż 15 prac: (nie mniej niż 4 rysunki studium modela w formacie 100 cm x 70 cm, nie mniej niż 4 prace malarskie w dowolnej technice i formacie nie mniejszym niż 29,7 cm x 21 cm i nie większym niż 100 cm x 70 cm)
 • obowiązkowy temat projektowy – według zasad określonych w osobnym dokumencie, publikowanym przez Wydział Wzornictwa na 6 (sześć) tygodni przed ostatecznym terminem składania teczek
 • opcjonalnie można złożyć do 3 (trzech) plansz w formacie 100 cm x 70 cm z dokumentacją prac projektowych, fotografiami, szkicami itp. pokazującymi dotychczasowy dorobek kandydata.

+ do teczki należy dołączyć płytę z udokumentowanymi wszystkimi pracami. Na stronie rekrutacji dokładnie opisane jest, w jaki sposób trzeba opisać pliki, a także w jakim formacie powinny być.

Ponadto pod każdym etapem opisane jest, co będzie oceniane i w jaki sposób, np. kompozycja, czytelność oraz jakość rysunków przy pracach produktowych.

Wzornictwo ASP Warszawa

Egzamin praktyczny:

Egzamin praktyczny różni się dla dwóch specjalizacji, na jakie można zdawać na wzornictwo.

W przypadku Projektowania produktu i komunikacji wizualnej czekają was egzaminy praktyczne z:

 • Rysunek/malarstwo – studium modela,  martwej natury lub praca z wyobraźni – tradycyjne narzędzia: węgiel, ołówek, kredka, farby plakatowe, tempery itp. – 4 h
 • Rzeźba – nie ocenia się warsztatu rzeźbiarskiego, ale zdolność do odczuwania: pionu i poziomu, bryły i płaszczyzny, kontrastu wielkości i kształtu, itp. – 4 h
 • Rysunek produktu/przemysłowy – ocenia się zainteresowanie wzornictwem i techniką; – 2 h
 • Test z wyobraźni przestrzennej – ocenia się rozumienie rzutów i aksonometrii; – 2 h
 • Projektowanie – rozwiązanie problemu projektowego za pomocą zapewnionych przez uczelnię materiałów – 4 h

W przypadku projektowania ubioru czekają was egzaminy praktyczne z:

 • Rysunek/malarstwo – studium modela,  martwej natury lub praca z wyobraźni – 4 h
 • Rzeźba – interpretacja przestrzenna tematu (tekst, myśl, stan, zdarzenie). Tak jak na poprzedniej specjalności, warsztat rzeźbiarski nie jest brany pod uwagę – 4 h
 • Projektowanie – rozwiązanie problemu projektowego za pomocą zapewnionych przez uczelnię materiałów, najczęściej w formie rysunku lub makiety – 4 h

Przykładowe tematy zdań z wyobraźni, które pojawiły się na egzaminie:

 • przedstaw symbol w znaczeniu dosłownym przenośnym i wieloznacznym,
 • rzeźba na temat „bunt” z użyciem gliny i kamienia polnego.

Autoprezentacja – Etap III

Jej zadaniem jest sprawdzenie predyspozycji kandydata do wykonywania zawodu projektanta: jego inteligencję ogólną, ciekawość, umiejętności poprawnego rozumowania oraz formułowania własnych myśli i zdania, a także zainteresowanie problemami kultury, sztuki
i cywilizacji. Warto więc przygotować się i zastanowić nad tym, co właściwie nas motywuje i dlaczego chcemy zostać projektantem.

Czy trudno jest zdać egzamin na wzornictwo na ASP w Warszawie?

Studentka wzornictwa, z którą rozmawialiśmy na ten temat, powiedziała:

Jeżeli kandydat jest świadomy, czego dotyczą egzaminy, to nie jest bardzo trudno. Należy pamiętać, że wzornictwo nie jest czysto… artystycznym kierunkiem. Jest raczej artystyczno-technicznym, wymaga myślenia abstrakcyjnego, same umiejętności rysunkowo-malarskie mogą nie wystarczyć.

Co trzeba umieć rysować?

Najlepiej wszystko, od martwych natur, przez studium modela, po pejzaże. Na etapie składania teczki dobrze jest pokazać wszechstronne umiejętności rysunkowe. W opisie rekrutacji szczegółowo jest opisane, czego potrzeba w teczce i jakie tematy są najważniejsze – dobrze jest więc ćwiczyć właśnie te zagadnienia, czyli własnie rysunki produktowe, studium modela, ale także martwą naturę czy makiety.

 Kurs rysunku online z podstawami możesz przejść tutaj.

Na co profesorowie zwracają uwagę na egzaminie na wzornictwo?

Ceniony jest realizm – umiejętność przekładania obserwowanego obiektu na papier, prawidłowe proporcje, realistyczne ukazanie światłocienia za pomocą waloru. W każdym podpunkcie opisu rekrutacji jest wyszczególnione, co dokładnie będzie oceniane.

Przy projektowaniu będzie to umiejętność „patrzenia”, analizowania i rozwiązywania problemów, rozumienie różnych faktur i ich właściwości. Także umiejętność przekazania swojego przekazu w formie wizualnej.

Podczas oceniania egzaminów z rysunku komisja będzie zwracać szczególną uwagę umiejętności obserwowania, ale i wyczucia kompozycji, światła, różnych faktur.

W rysunku nie powinniście konturować postaci, tylko budować formę światłocieniem. Ważne jest też logiczne i pomysłowe myślenie oraz wrażliwość na proporcje.

Ile punktów trzeba dostać z egzaminu, żeby dostać się na studia?

Progi punktowe z egzaminu z rysunku: –

Ile punktów trzeba dostać z teczki:  min 6/10

Ile punktów trzeba dostać z drugiego etapu: min 50/105

Ilość zdających: ok 60-100 osób

Ile osób dostaje się na studia: maksymalnie 28 osób

 • do etapu III egzaminów (autoprezentacji) przystępują kandydaci, którzy uzyskają minimum 50 punktów za II etap egzaminów (część praktyczną)
 • na kierunku Wzornictwo Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ustaliła, że nie podaje minimum punktowego kwalifikującego na I rok studiów

Co trzeba mieć na maturze by dostać się na wzornictwo?

Matura w ogóle nie jest brana pod uwagę. Wystarczy ją zdać.

3 rady studentów wzornictwa w Warszawie

Bądź cierpliwy i zdeterminowany. Nie daj się zrazić komisji, tak na praktycznych egzaminach, jak i na rozmowie. Możliwe, że profesorowie będą się lekko starali Cię podpuścić, sprowokować do jakiejś reakcji – sprawdzają w ten sposób nasze możliwości, wytrwałość. Możesz odnieść wrażenie, że komisja Cię nie słucha / nie jest zainteresowana tym co mówisz. Przeważnie jest to mylne wrażenie.

Nie denerwuj się, że masz mało czasu, staraj się jak najczytelniej przedstawić swój pomysł. Nie starczy Ci zapewne czasu na dopracowanie zadania tak, żebyś był w pełni zadowolony. Tutaj będzie liczyć się umowność i działanie. Nawet najpiękniejszy obiekt, który nie działa jak należy, nie zdobędzie zadowalającej ilości punktów.

Staraj się pohamować Twoje interakcje społeczne do minimum. Oczywiście, jeśli jesteś osobą towarzyską, nie unikaj krótkiej wymiany zdań z kolegą z ławki obok, jednak staraj się na egzaminie wyłączyć myślenie o otoczeniu. Najlepiej, jeśli rozmowy ograniczą się do tych niezbędnych do wzajemnej pomocy, np. kiedy pomagasz komuś, przytrzymując mu przez chwilę klejone lub wiązane elementy.

Wzornictwo ASP Warszawa

Co trzeba zabrać ze sobą na egzamin z wzornictwa?

Na egzamin będziesz musiał zabrać ze sobą:

 • Potwierdzenie opłaty za egzamin,
 • dowód osobisty,
 • kartki,
 • ołówki,
 • gumkę chlebową,
 • nożyk do ostrzenia ołówków,
 • narzędzia do rzeźbienia,
 • nożyczki,
 • klej,
 • taśmę,
 • linijkę.

Jak być ubranym na egzaminie na wzornictwo na ASP w Warszawie?

Na egzamin praktyczny możesz przyjść ubranym swobodnie. Pamiętaj, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że podczas egzaminu z rzeźby czy malarstwa możesz się ubrudzić, więc albo ubierz się w rzeczy, których nie będzie Ci żal, albo weź ze sobą fartuch.

Jak wygląda rozmowa z komisją?

Na temat rozmowy kwalifikacyjnej nie znajdziemy lepszych informacji niż świadectwa samych studentów, którzy rekrutację przeszli z sukcesem:

Pytania mogą dotyczyć sztuki, kultury, twojego otoczenia – gdzie mieszkasz, jaki masz stosunek do tego miejsca, co Ci się podoba, co nie itp. Mile widziane jest wprowadzenie do rozmowy tematów pozornie nie związanych ze sztukami wizualnymi, tj. jeżeli grasz na jakimś instrumencie, lubisz gotować i dobrze Ci to wychodzi, nie krępuj się o tym mówić. Im barwniejsza wyda się twoja osobowość tym lepiej.

Chcesz studiować wzornictwo na ASP (Warszawa)? Zobacz, co trzeba zrobić, żeby dostać się na wzornictwo w innych miastach:

Wzornictwo na ASP w Gdańsku

Wzornictwo w Poznaniu

A także na inne kierunki – ASP Warszawa:

Grafika

Sztuka mediów

Rzeźba3 comments

Dodaj komentarz