egzamin architektura białystok

Białystok | Egzamin z rysunku do pobrania

Początkowo egzaminy wstępny z rysunku miały charakter łamigłówek. Jednak z czasem zaczęto kłaść nacisk na umiejętność myślenia przestrzennego w rysunku. Często pojawia się zadanie polegające na rysowaniu studium przedmiotu po „obróceniu” go w wyobraźni, np. należy naszkicować krzesło, a następnie…