jak narysować cień bryły bryła rysunek

KRO-022 Kurs rysunku online: Jak narysować cień

Kiedyś nie było egzaminu na architekturę, na którym nie pojawiło się zadanie z wykreślaniem cienia. Dziś się zdarza. Niemniej jednak, warto znać zasady wykreślania cieni i światła. Po to uczysz się rysować, by rysować z wyobraźni, a nie przerysowywać ciągle ze zdjęcia lub z natury. Znajomość budowy przestrzeni i brył oraz wykreślania cieni światła jest ważna. Zrozumiesz czemu coś wygląda tak, jak wyglada, a także jak kąt padania słońca wpływa na to, jak będzie wyglądał cień na różnych powierzchniach.

Jak narysować cień – wykreślić cienie

Wyróżnić można dwa typy padania światła – równoległe od słońca i środkowe od lampki, świeczki itd. Światło słoneczne zazwyczaj pada równolegle do płaszczyzny ziemi. Przynajmniej możemy tak przyjąć dla małego wycinka (jak w fizyce).

Wykreślanie cienia rzucanego od promieni słońca lub sztucznego źródła światła
Wykreślanie cienia w zależności od źródła światła
Wykreślanie cienia w zależności od źródła światła
Jak wykreślić cień
Jak wykreślić cień

Najpierw ustalamy kierunek promieni, światła. Następnie wyznaczamy linie biegnące pod tym samym kontem co promienie światła z wierzchołków bryły do płaszczyzny. Wyznaczona w ten sposób figura na tej samej płaszczyźnie co podstawa bryły, to nasz cień.

W sumie to tyle! Zobacz resztę przykładów rzucania cienia w troszkę zmienionych układach.

Jak wykreślić cień bryły w powietrzu
Jak wykreślić cień bryły w powietrzu
Rysowanie cienia bryły zawieszonej na pewnej wysokości

Sprowadzamy pionami w dół do płaszczyzny/ziemi bryłę o wysokość A. Jak w zadaniu lub jak sami założyliśmy. Prowadzimy promienie od każdego wierzchołka bryły. OD KAŻDEGO!

Jak wykreślić cień bryły w powietrzu
Jak wykreślić cień bryły w powietrzu – krok 1

 

Rysujemy cień rzucony przez górną i dolną podstawę bryły. Otrzymujesz dwa cienie, podobne do siebie, ale przesunięte. Łączysz punkty na ziemi i masz w pełni wykreślony cień bryły.

 

Jak wykreślić cień bryły w powietrzu
Jak wykreślić cień bryły w powietrzu – krok 2

 

Wiem. Sporo punktów. Jak na matmie. Niestety tak to wygląda. Na studiach architektonicznych czy budownictwie będzie geometria wykreślna i tam poznasz prawdziwe zło kreślenia i matematyki.

 

Jak wykreślić cień bryły w powietrzu
Jak wykreślić cień bryły w powietrzu – krok 3

 

Ładnie podkreślamy cień rzucony i szrafujemy go.

 

Jak wykreślić cień bryły w powietrzu
Jak wykreślić cień bryły w powietrzu – krok 4
Przy okazji skoro, już to czytasz, sprawdź inne nasze artykuły:
Cały kurs rysunku online możesz przejść tutaj:

Kurs rysunku online – KRO