Studia architektura Poznań - jak się dostać.

Jak dostać się na Wydział Architektury w Poznaniu?

Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej oferuje kształcenie na dwóch kierunkach – architekturze oraz architekturze wnętrz. Sprawdziliśmy, jak dostać się na te kierunki, jakie matury najlepiej zdawać i czy matury w ogóle wystarczą do tego, by móc studiować na Wydziale Architektury na tej uczelni.

Przede wszystkim powiedzmy sobie szczerze – architektura to nie kierunek jak każdy inny. To kierunek wyjątkowy (w pewnym sensie również wyjątkowo trudny). Dlaczego? Ponieważ startując na Wydział Architektury oprócz egzaminu maturalnego musimy również zdać typowy egzamin wstępny. To rzadkość na polskich uczelniach, ale na architekturze tak to właśnie wygląda.

Szkoły rysunku w Poznaniu

Sama matura nie wystarczy

Nie ma w tym nic dziwnego, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że na inne kierunki dostajemy się dzięki wynikom matur dlatego, że te procenty w pewien sposób odzwierciedlają nasz poziom wiedzy w momencie ukończenia szkoły średniej. W liceum nie ma żadnego przedmiotu artystycznego, z którego moglibyśmy zdawać maturę. Jest jedynie przedmiot historia sztuki, który – choć ciekawy i wartościowy – potwierdza jedynie wiedzę teoretyczną.

Co jednak po teorii osobie, która w przyszłości ma tworzyć samodzielne rysunki i projekty? Nic, dlatego właśnie egzamin z rysunku jest konieczny dla kandydatów na Wydział Architektury, nie tylko w Poznaniu, ale w zasadzie wszędzie. Władze uczelni nie znalazły dotychczas innego sposobu na sprawdzenie umiejętności artystycznych potencjalnych kandydatów, tak więc egzamin z rysunku jest koniecznością.

Matura nie wystarczy, ale trzeba ją zdać!

Tajemnicą nie jest fakt, że studia dostępne są tylko dla osób, które zdały maturę (samo ukończenie szkoły średniej nie jest wystarczające). W przypadku tak obleganych kierunków jak architektura zdanie matury nie będzie jednak wystarczające. Trzeba ją zdać dobrze, a nawet bardzo dobrze.

Warto jednak wiedzieć, jakie konkretnie przedmioty są brane pod uwagę przy rekrutacji na Wydział Architektury w Poznaniu. Możesz być zaskoczony, że nie jest to tylko matura z matematyki. Liczona jest suma punktów otrzymanych za matury z:

  • języka polskiego na poziomie podstawowym,
  • języka obcego na poziomie podstawowym,
  • matematyki na poziomie podstawowym,
  • matematyki na poziomie rozszerzonym.

Wniosek jest prosty – warto zdać wszystkie te matury jak najlepiej. Szczególnie warto przyłożyć się do matematyki, ponieważ wynik z niej jest mnożony przez 1,5. Co więcej – pod uwagę brana jest tak samo matematyka podstawowa, jak i rozszerzona. Wyniki te są dodawane do siebie, a więc ci, którzy napiszą oba egzaminy, uzyskują automatycznie więcej punktów.

Jakie przedmioty wybrać w liceum?

Żeby dobrze zdać przedmioty, które są istotne przy rekrutacji na Wydział Architektury w Poznaniu, warto w liceum zwrócić szczególną uwagę na:

  • język polski,
  • język obcy,
  • matematykę podstawową,
  • matematykę rozszerzoną.

Najlepszym profilem dla przyszłych studentów Wydziału Architektury w Poznaniu będzie więc mat-fiz albo mat-geo. Jeżeli szkoła oferuje inny profil uwzględniający rozszerzoną matematykę, również będzie on dobrym wyborem.

Egzamin na architekturę 2018 - odpowiedzi

Jak przygotować się do studiów?

Napisaliśmy już we wstępie – sama matura nie wystarczy, choć jest oczywiście bardzo ważna. Przyjęcie jest jednak warunkowane powodzeniem na egzaminie z rysunku, a do niego nie przygotują nas tradycyjne zajęcia w szkole. Dlatego też warto jeszcze w liceum chodzić na kurs rysunku (może być to także kurs rysunku online).

Punktacja z rysunku jest w Poznaniu warta drugie tyle, co najlepiej zdana matura (łącznie ze wszystkich ocenianych przedmiotów!), dlatego tym bardziej warto się do tego przyłożyć. Poza tym chodzenie na kurs rysunku doskonale przygotuje nas do samych studiów. Na obu kierunkach na Wydziale Architektury w Poznaniu rysowanie jest bardzo istotne – większość przedmiotów opiera się na praktycznym działaniu, czyli właśnie na rysowaniu.

Zajrzyj również na nasz kanał: https://www.youtube.com/c/Kreslkursrysunku/ – znajdziesz tam wiele ciekawych porad dla początkujących rysowników!