Jak wygląda rekrutacja do liceum plastycznego?

W podstawówce wciąż mówi się o egzaminach ósmoklasisty. Trzeba je zdać jak najlepiej, żeby dostać się do dobrego liceum. Czy jednak egzaminy wystarczą, by dostać się tam, gdzie chcemy? W przypadku liceów artystycznych oraz klas o profilu artystycznym w zwykłych liceach sytuacja wygląda nieco inaczej.

Jeżeli myślisz o klasie artystycznej lub liceum plastycznym, musisz wiedzieć, że najprawdopodobniej świetnie zdany egzamin ósmoklasisty po prostu Ci nie wystarczy. Licea o takim profilu, podobnie jak np.: licea sportowe, stosują bowiem własne kryteria przyjęcia. Z reguły wynik z egzaminu ósmoklasisty również biorą pod uwagę przy rekrutacji, ale nie jest on jedynym, co pozwala się dostać do danej klasy.

Szkoły artystyczne i klasy artystyczne zazwyczaj wymagają… zdania egzaminu artystycznego i okazania teczki prac ucznia. Brzmi to jak rekrutacja na studia? Niestety tak, ale taka jest rzeczywistość. 😉

Rekrutacja do liceum plastycznego

Przede wszystkim musimy zaznaczyć, że nie do każdego liceum plastycznego i nie do każdej klasy o profilu artystycznym rekrutacja wygląda dokładnie tak samo. Kryteria przyjęcia do takich szkół i klas nie są bowiem regulowane żadną ustawą. Każda szkoła może wyznaczać własne kryteria, według których klasyfikuje kandydatów.

Naszym natomiast zadaniem jest to, by się z tymi kryteriami zapoznać. Zapoznać oczywiście nie w ostatniej chwili, a odpowiednio wcześniej, ponieważ jeżeli wśród wymagań znajdzie się konieczność oddania teczki prac czy przyniesienia rzeźby, w tydzień przed terminem tego wszystkiego nie zrobimy. Najlepiej więc co najmniej na rok przed rozpoczęciem liceum zorientować się już w konkretnych wymaganiach tej szkoły/klasy, do której chcemy kandydować.

Liceum plastyczne – teczka prac

Jeżeli szkoła, o której myślimy, wymaga przy przyjęciu teczki prac, nie zostawiajmy tego na ostatnią chwilę. Przygotowanie spójnej teczki zajmie nam bowiem sporo czasu. Musimy przecież mieć na uwadze to, że nie możemy poświęcić całego swojego czasu na rysowanie i malowanie, ponieważ mamy przecież zajęcia w szkole. Dlatego właśnie warto zacząć tworzenie prac już w ostatnim roku podstawówki. Wcześniej nie, ponieważ musimy być u szczytu naszych możliwości twórczych.

Przy przyjęciu do liceum rzadko wymagana jest obszerna teczka prac, ale musimy liczyć się z tym, że w większości placówek trzeba jednak przygotować około 10 różnorodnych prac. Nie zawsze wliczają się w ten limit fotografie, co również trzeba mieć na uwadze przy sprawdzaniu wymagań. Z reguły prace w teczce muszą być różnorodne i – co najważniejsze – robione samodzielnie.

Egzaminy do liceum plastycznego

Przy kandydowaniu do liceum plastycznego musimy również liczyć się z tym, że będzie trzeba przystąpić do egzaminów. Takie egzaminy mogą przyjmować bardzo różną formę. Zazwyczaj jest to jednak lista zadań do wykonania w określonym czasie – np.: jedna kompozycja martwej natury, jeden rysunek bryły i zadanie matematyczne.

Czasem kandydatom do liceum plastycznego zadawane są również pytania teoretyczne z zakresu historii sztuki lub szerzej pojmowanej plastyki. Pytania te dotyczą oczywiście głównie zakresu podstawy programowej szkoły podstawowej z tego przedmiotu. Kandydaci do liceów plastycznych powinni samodzielnie zapoznać się z tymi wymaganiami. W szkole najczęściej podręcznik z teorią jest bowiem pomijany. Nauczyciele plastyki skupiają się na pracach praktycznych. Egzaminatorów w liceum sposób prowadzenia zajęć w szkole nie będzie niestety interesował. Jeżeli coś jest w podstawie, mogą nas o to zapytać.

Niekiedy jako egzamin traktowana jest również zwykła rozmowa wstępna z kandydatami. Podczas takiej rozmowy specjalna komisja ocenia, czy dana osoba nadaje się do tej szkoły. Komisja może pytać o zainteresowania oraz o wiedzę. Na takiej rozmowie liczy się ogólne wrażenie, które zrobi kandydat.

Zajrzyj również na nasz kanał: https://www.youtube.com/c/Kreslkursrysunku/ – znajdziesz tam wiele ciekawych porad dla początkujących rysowników!