Studia związane z rysunkiem

Jeżeli myślimy o studiach związanych z rysunkiem, z reguły przychodzi nam do głowy architektura albo „coś na ASP”. Mało kto wie o kierunkach artystycznych, których przecież w Polsce tak wiele. Dlatego zebraliśmy je wszystkie w jednym miejscu. Sprawdź listę polskich uczelni wraz z dostępnymi na nich kierunkami artystycznymi.

Ze względu na to, że większość osób wybiera jednak studia pod kątem bliskości dojazdu czy kosztów mieszkania w danym miejscu, poniższy wykaz ułożyliśmy w podziale na poszczególne miasta. Miasta podajemy w porządku alfabetycznym.

Kierunki artystyczne w Polsce – lista

Gdańsk

1) Akademia Sztuk Pięknych

 • wzornictwo
 • malarstwo
 • rzeźba
 • intermedia
 • grafika
 • architektura wnętrz

2) Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych

 • grafika

3) Uniwersytet Gdański

 • historia sztuki

Katowice

1) Akademia Sztuk Pięknych

 • projektowanie graficzne
 • malarstwo
 • wzornictwo
 • grafika

2) Wyższa Szkoła Techniczna

 • grafika
 • wzornictwo

3) Uniwersytet Śląski

 • grafika
 • projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Kraków

1) Uniwersytet Jagielloński

 • historia sztuki

2) Akademia Sztuk Pięknych Jana Matejki

 • malarstwo
 • rzeźba
 • wzornictwo
 • grafika
 • intermedia
 • konserwacja i restauracja dzieł sztuki
 • edukacja artystyczna w zakresie dzieł sztuki
 • architektura wnętrz

3) Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej

 • design
 • art&design
 • sztuka i edukacja
 • sztuka i media
 • komunikacja wizualna
 • sztuka współczesna
 • grafika
 • digital design

4) Uniwersytet Papieski Jana Pawła II

 • historia sztuki

Lublin

1) Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 • historia sztuki

2) Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

 • grafika
 • graphic arts
 • malarstwo
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Łódź

1) Politechnika Łódzka

 • wzornictwo

2) Akademia Sztuk Pięknych

 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • architektura wnętrz
 • malarstwo
 • projektowanie graficzne
 • rzeźba
 • wzornictwo
 • fotografia i multimedia
 • grafika

3) Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna

 • grafika

4) Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania

 • wzornictwo
 • film i fotografia

Opole

1) Politechnika Opolska

 • wzornictwo przemysłowe

2) Uniwersytet Opolski

 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Poznań

1) Uniwersytet Adama Mickiewicza

 • historia sztuki
 • ochrona dóbr kultury
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

2) Uniwersytet Artystyczny

 • grafika artystyczna
 • design krajobrazu
 • intermedia
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • fotografia
 • rzeźba
 • wzornictwo
 • malarstwo
 • projektowanie mebla
 • kuratorstwo i teorie sztuki
 • grafika artystyczna
 • grafika projektowa

Rzeszów

1) Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

 • produkcja multimedialna
 • grafika komputerowa

2) Uniwersytet Rzeszowski

 • grafika
 • sztuki wizualne

Szczecin

1) Akademia Sztuki

 • malarstwo
 • sztuka mediów
 • grafika
 • wzornictwo

2) Uniwersytet Szczeciński

 • edukacja artystyczna

Toruń

1) Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 • architektura wnętrz
 • grafika
 • krytyka artystyczna
 • konserwacja dzieł sztuki
 • malarstwo
 • sztuka mediów
 • edukacja wizualna

2) Wyższa Szkoła Bankowa

 • design w biznesie

Warszawa

1) Akademia Sztuk Pięknych

 • badania artystyczne
 • grafika artystyczna
 • architektura wnętrz
 • sztuka mediów
 • konserwacja i restauracja dzieł sztuki
 • projektowanie graficzne
 • rzeźba
 • projektowanie książki i ilustracji
 • projektowanie gazet i czasopism
 • multimedia

2) Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych

 • sztuka nowych mediów

3) Akademia Finansów i Biznesu Vistula

 • grafika

4) Akademia Pedagogiki Specjalnej

 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Wrocław

1) Uniwersytet Wrocławski

 • historia sztuki

2) Akademia Sztuk Pięknych Eugeniusza Gepperta

 • konserwacja i restauracja dzieł sztuki
 • malarstwo
 • grafika
 • mediacja sztuki
 • rzeźba
 • sztuka mediów
 • architektura wnętrz
 • scenografia
 • wzornictwo
 • sztuka i wzornictwo ceramiki
 • sztuka i wzornictwo szkła

Oprócz wskazanych powyżej dużych miast kierunki artystyczne można studiować również w innych miastach. Wybór kierunków jest w nich jednak ograniczony. W Olsztynie kierunek artystyczny możemy studiować na przykład jedynie na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim i jest to tylko edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Na architekturę czy wzornictwo studenci z Olsztyna muszą dojechać co najmniej do Gdańska. Podobnie jest w innych małych miastach, np.: Nowym Sączu, gdzie również dostępna jest jedynie edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Państwowa Szkoła Wyższa).

Pojedyncze kierunki artystyczne znajdziemy również w Przemyślu (projektowanie graficzne w Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej) czy Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu (edukacja artystyczna), Tarnowie (grafika) oraz Sanoku (tu wybór jest nieco większy – studiować można fotografię i film, reklamę i kulturę współczesną albo grafikę komputerową).

Jak się dostać na studia artystyczne?

Aby dostać się na studia artystyczne, trzeba zdać maturę i wystartować w rekrutacji. Z reguły elementem rekrutacji jest egzamin z rysunku oraz z wiedzy o sztuce. Niektóre kierunki wymagają również dostarczenia teczki z pracami kandydata.

Jakie są różne kierunki studiów artystycznych?

Kierunki artystyczne to na przykład architektura, fotografia, intermedia, rzeźba, sztuka mediów, projektowanie książki, konserwacja dzieł sztuki czy projektowanie graficzne.

Co można robić po klasie artystycznej?

Po klasie artystycznej można kontynuować naukę na studiach związanych z rysunkiem albo na dowolnym innym kierunku – by pasją zająć się w ramach pracy zawodowej. Często bowiem już po liceum uzyskuje się artystyczny tytuł zawodowy.

Zajrzyj również na nasz kanał: https://www.youtube.com/c/Kreslkursrysunku/ – znajdziesz tam wiele ciekawych porad dla początkujących rysowników!