II rok studiów architektonicznych w Poznaniu.

II rok studiów architektonicznych w Poznaniu – jak wygląda.

Drugi rok studiów architektonicznych przebiega podobnie do pierwszego roku. Bardzo pomocne jest doświadczenie i umiejętności zdobyte na pierwszym roku, bo pracy będzie jeszcze więcej.

walter gropius zdjęcie

Lista przedmiotów na drugim roku studiów architektonicznych w Poznaniu:

 • Projektowanie architektoniczne
 • Konstrukcje budowlane
 • Budownictwo
 • Historia architektury powszechnej
 • Projektowanie urbanistyczne
 • Rysunek, rzeźba
 • Język angielski
 • Oświetlenie
 • Akustyka
 • Instalacje budowlane – ogrzewanie i wentylacja
 • Technologie informacyjne
 • Plener urbanistyczny

Projektowanie architektoniczne

W pierwszym semestrze na wykładach poznawaliśmy historię domu jednorodzinnego oraz jak dobrze go zaprojektować, co nam pomogło w projektowaniu domu na ćwiczeniach. Do własnego wyboru były 3 działki i kilku inwestorów, np.: rodzina wielopokoleniowa, małżeństwo z niepełnosprawnym dzieckiem, dom muzyka. Każdy z nas miał „rozmowę z inwestorem”, którym był nasz prowadzący. W rozmowie dowiedzieliśmy się, jakie potrzeby mamy spełnić. Do wykonania była plansza i makieta.

Wykłady w drugim semestrze odbywały się z innym prowadzącym. Puszczał nam filmy o znanych architektach, po czym dodawał tylko krótki komentarz. Niestety zabrakło wiadomości na temat projektowania budynków użyteczności publicznej. Aby zaliczyć przedmiot musieliśmy pisać kolokwia po każdym wykładzie.
Na ćwiczeniach projektowaliśmy budynek użyteczności publicznej, np. spa, centrum konferencyjne, galeria sztuki, kino itp. Do wyboru znów były 3 działki, ale tym razem między kamienicami – plomby. Tak jak poprzednio – do wykonania plansze i makiety.

Konstrukcje budowlane

Wykłady z założenia powinny być podstawą do tego, co robimy na ćwiczeniach, niestety odbiegały od nich znacząco. Z tego względu prowadzący wprowadził kilka obowiązkowych wykładów na temat projektu. Po ich zakończeniu mogliśmy przystąpić do wykonywania projektu. Składał się on z części rysunkowej i obliczeniowej. Niestety z powodu nadmiaru zadań w stosunku do ilości zajęć zmuszeni byliśmy oddać projekt dopiero pod koniec sesji. Warunkiem zaliczenia był projekt i kolokwium. W drugim semestrze było dokładnie tak samo, dodatkowo do zrobienia była plansza. Wykłady kończyły się egzaminem.

Budownictwo

Tak jak w poprzednim roku – wykłady odbywały się ze świetną panią konstruktor. Omawialiśmy m.in. przepisy przeciwpożarowe oraz fizykę budowli. Niestety po pierwszym semestrze drugiego roku skończyły się wykłady. Na koniec był egzamin.

Na ćwiczeniach każdy z nas dostał taki sam mały dom jednorodzinny, różniący się tylko dachem i materiałami. Projekt jako jedyny został przez wszystkich oddany w terminie. W drugim semestrze robiliśmy projekt domu, który zaprojektowaliśmy w pierwszym semestrze.

Le Corbusier - architekt jutra

Historia architektury powszechnej

Wykłady w pierwszym semestrze były takie same jak na pierwszym roku.

Na ćwiczeniach odbywały się zajęcia terenowe oraz laboratoria. Każdy z nas musiał przygotować po 2 prezentacje. Zaliczeniem było kolokwium, szkicownik z zajęć oraz plansza A3.

W drugim semestrze wykłady były bardzo ciekawe, na których poznaliśmy historie od XVIII do XX wieku. Historia zawierała architekturę, jak i malarstwo oraz rzeźbę, a w późniejszych wykładach np. meble.

Projektowanie urbanistyczne

Na wykładach poznawaliśmy rodzaje przestrzeni urbanistycznych na przykładach z Polski i świata. W drugim semestrze poznawaliśmy historie miast, a następnie omawialiśmy przykładowe projekty urbanistyczne.

Na ćwiczeniach w pierwszym semestrze mieliśmy do zrobienia w parach makietę danego miasta z wielkopolski. Trzeba było wykonać przekroje, rzuty, szkice stanu istniejącego, a później, wymieniając się domkami z makiety innej pary, przeprojektować to miasto, znów wykonując przekroje, rzuty i szkice. Niestety wykonywanie tego projektu było utrudnione przez częste odwoływanie zajęć przez prowadzącego, co poskutkowało oddaniem projektu przez całą grupę dopiero w drugim semestrze.

W drugim semestrze robiliśmy projekt w grupach na konkurs przebudowy Międzynarodowych Targów Poznańskich.

cień bryła architektura cienie
Rysunek budynku – cień na bryle

Rysunek, rzeźba

W pierwszym semestrze zajmowaliśmy się szukaniem przestrzeni w rysunku poprzez duplikowanie/przekształcanie zaobserwowanych przez nas fragmentów architektury. Dodatkowym zadaniem był projekt etykiety na nalewkę politechniczną z okazji 100-lecia Politechniki Poznańskiej.

W drugim semestrze mieliśmy zajęcia z rzeźby. Robiliśmy makietę Ostrowa Tumskiego, a każda grupa robiła makietę z innego okresu historycznego. Tak jak w poprzednim semestrze, z okazji 100-lecia mieliśmy do wykonania talerz politechniczny z gliny.

Język angielski

W tym roku na zajęciach z angielskiego poznawaliśmy słownictwo od gotyku po współczesność. W trakcie zajęć ćwiczyliśmy też do egzaminu ustnego, który odbył się na koniec roku. Warunkiem zaliczenia było uzyskanie 50% z egzaminu (cześć pisemna i ustna). Niestety nie poświęciliśmy zbyt dużo czasu na przygotowania do części pisemnej.

Oświetlenie

Wykłady były raczej monotonne, zdecydowany przerost formy nad treścią. Na szczęście luźne podejście wykładowcy co do obecności umożliwiło przetrwanie tych zajęć. Aby zaliczyć przedmiot należało zdać egzamin teoretyczny.

Ćwiczenia polegały na zaprojektowaniu oświetlenia wybranego obiektu z lub spoza Poznania. Pracowaliśmy w programie komputerowym, a zaliczeniem była plansza i książeczka.

4wymiar - architektura na Instagramie
4wymiar – architektura na Instagramie

Akustyka

Wykłady były ciekawe, a prowadząca umiejętnie akcentowała najważniejsze zagadnienia. Poruszone zostały takie tematy jak: historia akustyki, omówienie materiałów, pole swobodne, odbicia fali itp.

Na ćwiczeniach wykonywaliśmy obliczenia akustyczne sali wykładowej.
Zaliczeniem była plansza i kolokwium.

Instalacje budowlane – ogrzewanie i wentylacja

Na wykładach omówione zostały różne systemy ogrzewania i wentylacji budynków. Zaliczenie składało się z dwóch egzaminów: teoretycznego i praktycznego (w grupach), który polegał na dobraniu odpowiedniego systemu ogrzewania i wentylacji w danym budynku.

Na ćwiczeniach każdy z nas musiał zaprojektować system ogrzewania, wykonać planszę, a także policzyć straty cieplne przez ogrzewanie i wentylację dla całego budynku w ciągu roku. Pracowaliśmy w domu, a na ćwiczeniach odbywały się konsultacje. Należało również napisać wypracowanie na jeden z wybranych tematów z ogrzewania bądź wentylacji.

Rysowanie, architektura, studiowanie za granicą.

Technologie informacyjne

Wykłady odbywały się w drugim semestrze co dwa tygodnie. Na nich poznaliśmy ergonomię pracy przy komputerze, historię programów komputerowych, prawne przepisy dotyczące licencji na dane programy komputerowe, itp.

Na ćwiczeniach poznaliśmy 3 programy: 3dsMax, Sketchup i AutoCad. Niestety, przez małą ilość zajęć z każdego tego programu oraz przez szybkość przerabiania materiału, zabrakło czasu na nabranie wprawy w posługiwaniu się tymi programami. Zaliczeniem było kolokwium oraz modele wykonane w domu w 3dsMaxie i AutoCadzie.

Szkicownik A5 na spirali w sklepie 🙂

Plener urbanistyczny

Każdy miał możliwość wyboru jednego z trzech wariantów zajęć w plenerze. W tym roku zaproponowano nam:

wyjazd do Chorwacji: ilość miejsc była ograniczona, a przy wyborze osób kierowano się średnią z ocen. Wyjazd trwa tydzień, a po powrocie kolejny tydzień-dwa opracowujemy to, co zebraliśmy w Chorwacji

zajęcia w trakcie semestru, które dotyczyły małych miast w Wielkopolsce. Należało opracować ankietę, którą złożyliśmy do urzędu miasta, zebrać archiwalne i współczesne zdjęcia danego miasta, opracować dominanty, otwarcia, zamknięcia przestrzenne, pozytywy negatywy itd., oraz funkcje danych budynków. Dodatkowo wykonywaliśmy komputerową makietę przekształconego przez nas miasta.

zajęcia w w lipcu, które wyglądają tak samo jak te w trakcie semestru.

Na drugim roku doświadczysz momentów, w których będziesz mieć sporo czasu dla siebie, oraz takich, gdy nie będzie czasu już na nic. Z jednej skrajności w drugą. Ale spokojnie – da się to przetrwać, jeśli postawisz na systematyczną i regularną prace i naukę!