Jak się dostać na ASP w Warszawie?

Żeby dostać się na dowolny kierunek na ASP w Warszawie, trzeba przejść rozbudowany etap rekrutacji. ASP to wyjątkowa uczelnia, na której do rektutacji nie wystarczą same wyniki matur. Czekać nas będzie jeszcze konieczność złożenia prac oraz autoprezentacja podczas rozmowy z egzaminatorami.

Rekrutacja na ASP w Warszawie krok po kroku

Formalności związane z rekrutacją na ASP w Warszawie są wspólne dla wszystkich kierunków. Różnice pomiędzy kierunkami dotyczą jedynie etapu egzaminu wstępnego, rozmowy oraz kwestii zaświadczeń lub oświadczeń.

Etap 1 – rejestracja w systemie IRK

W systemie Internetowej Rejestracji Kandydata należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i załączyć do niego swoją fotografię oraz potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej. Należy także zamieścić skan swojego świadectwa dojrzałości (prezentującego wyniki matur).

Etap 2 – dodanie portfolio

Niezależnie od tego, jaki kierunek na ASP wybierzemy, do systemu rekrutacyjnego musimy załączyć portfolio. Prace umieszczane w portfolio muszą być naszego autorstwa.

Etap 3 – egzaminy wstępne

Etap egzaminów jest różny dla różnych kierunków na ASP w Warszawie. Egzamin praktyczny zawsze polega jednak na rysowaniu/tworzeniu pracy na gorąco, tuż po zapoznaniu się z tematem. Czasem egzaminy praktyczne polegają także na rysowaniu modela. Szczegółowe wymagania w kwestii egzaminów wstępnych na konkretne kierunki na ASP w Warszawie znajdziesz w artykułach wskazanych poniżej:

Jak się dostać na grafikę na ASP Warszawa?

Jak się dostać na sztukę nowych mediów na ASP Warszawa?

Jak się dostać na rzeźbę na ASP Warszawa?

Jak się dostać na scenografię na ASP Warszawa?

Na większości kierunków część praktyczna egzaminu podzielona jest na kilka zadań, np.:

 • rysunek (studium z natury, postać, szkice),
 • malarstwo (martwa natura, studium z natury),
 • kompozycja na zadany temat.

Każda część egzaminu praktycznego jest oceniana osobno, a potem uzyskane punkty są sumowane. Jeżeli którakolwiek część egzaminu zostanie oceniona na 0 punktów lub kandydat do niej nie przystąpi, osoba taka jest niezwłocznie skreślana z listy rankingowej i nie ma już szans na przyjęcie na uczelnię.

Etap 3 – autoprezentacja

Rekrutacja na ASP w Warszawie obejmuje także etap autoprezentacji. Polega ona na rozmowie, która ma na celu poznanie zdolności i wiedzy kandydata na studia, przy czym nie jest sprawdzana wyłącznie wiedza książkowa, a raczej wiedza pozaszkolna – zainteresowanie sztuką, literaturą i mediami. Podczas rozmowy warto wykazać się orientacją w bieżących tematach związanych z szeroko pojętą kulturą artystyczną (znać np.: nazwiska polskich twórców i mieć opinię na temat ich dzieł). Ponadto na niektórych kierunkach do rozmowy konieczne jest również wcześniejsze zapoznanie się z zalecaną literaturą (lista lektur podawana jest wcześniej). Przykładowe pytania, które mogą pojawić się na autoprezentacji to:

 • Jaką wystawę oglądałeś w ciągu ostatnich 6 miesięcy?
 • Jakie zjawiska współczesnej sztuki europejskiej uważasz za inspirujące i dlaczego?
 • Jaki jest Twój ulubiony polski artysta XIX wieku?

Etap 4 – ogłoszenie listy przyjętych

Lista przyjętych prezentowana jest w sposób rankingowy – najwyżej są osoby, które uzyskały łącznie największą liczbę punktów we wszystkich etapach rekrutacyjnych, a najniżej osoby, które otrzymały ich najmniej. Na liście jest wskazane miejsce, poniżej którego znajdują się osoby niezakwalifikowane na studia. Jeżeli znalazłeś się powyżej kreski – gratulacje! Jesteś przyjęty na ASP!

1. Jakie kierunki można studiować na ASP w Warszawie?

Na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie można studiować następujące kierunki:

 • architektura wnętrz,
 • grafika,
 • konserwacja i restauracja dzieł sztuki,
 • malarstwo,
 • rzeźba,
 • scenografia,
 • sztuka mediów,
 • wzornictwo,
 • badania artystyczne i studia kuratorskie.

2. Jacy są znani absolwenci ASP w Warszawie?

Wśród znanych absolwentów tej uczelni są na przykład:

 • Henryk Tomaszewski, grafik i rysownik, uważany za jednego z twórców polskiej szkoły plakatu,
 • Leon Tarasewicz, Jarosław Modzelewski – polscy malarze,
 • Marta Magdalena Abakanowicz-Kosmowska – polska rzeźbiarka.

ASP w Warszawie skończyli również Wojciech Gerson, Mirosław Bałka, Edward Dwurnik, Stanisław Baj i Wojciech Fangor.

3. Jakie są opinie o ASP w Warszawie?

ASP w Warszawie cieszy się bardzo dobrą renomą. Kadrę naukową stanowią osoby zasłużone dla polskiej kultury artystycznej i nauki. Dla wielu osób studiowanie na ASP w Warszawie jest przepustką do kariery artystycznej w stolicy.

Masz więcej pytań w kwestii rektutacji na ASP we Warszawie? Napisz do nas, pomożemy!