studia politechnika Poznań egzaminy

Jak się dostać na architekturę na Politechnice Poznańskiej?

Architektura na Politechnice Poznańskiej – egzamin z rysunku

Nie jest trudno ZDAĆ egzamin (próg to 120/500pkt.), lecz aby się dostać należy mieć znacznie wyższy wynik.

Tematyka egzaminów oscyluje wokół kompozycji i projektowania.


Zapisz się na egzamin wstępny na architekturę w Poznaniu! Rekrutacja trwa od 25 maja!


Egzamin składa się z 2 części.
W 2018r. były następujące tematy:
 • kompozycja światłocieniowa w perspektywie horyzontalnej, do wyboru jedna bryła, którą można dowolnie wydłużać i wycinać: sześcian, prostopadłościan lub kula
 • zaprojektowanie miejsca do medytacji odpoczynku w perspektywie + umieszczenie na rysunku postaci dla ukazania skali

Politechnika Poznańska egzamin z rysunku, tematy z poprzednich lat do pobrania – POBIERZ
W 2017r. były następujące tematy:
 • kompozycja światłocieniowa z brył
 • zaprojektowanie pierzei wąskiej ulicy

Oba tematy wymagały umiejętności rysowania z wyobraźni.

Warto pomyśleć, by mieć ciemne i kontrastowe prace, które z daleka rzucają się w oczy.

Egzamin trwa bardzo długo – każda część po 4 godziny, zatem czasu na pewno nie zabraknie.

Ile punktów trzeba mieć, aby dostać się na architekturę w Poznaniu?

Próg w 2017 był 120/500pkt. z egzaminów wstępnych na architekturę.

Maksymalnie można uzyskać 1000pkt. 500pkt matura i 500pkt egzamin, zatem matura jak i rysunek są tak samo ważne.

Co zabrać na egzamin na architekturę w Poznaniu?

Oprócz podstawowych przyborów (ołówki, gumki, temperówki/nożyki, klipsy/taśmy) warto zabrać ze sobą podkład, ponieważ rysujemy na swoich kolanach, opierając podkład o krzesełko przed nami. Jeśli jednak nie mamy takiej możliwości, można pożyczyć podkład od uczelni, ale niestety jest ich niewiele. Na egzaminie jest bardzo mało miejsca, więc warto usiąść gdzieś z brzegu, aby móc choć na chwile odsunąć się od swojej pracy (bo odejść się nie da :P) .

Egzamin odbywa się przy ul. Nieszawskiej 13 w Poznaniu w budynku A (pierwszy i najwyższy budynek).

Rekrutacja – proces zapisu na egzamin z rysunku

Rejestracja – egzamin wstępny na architekturę:

Należy wejść na stronę Politechniki Poznańskiej

rekrutacja  ->  studia I i II stopnia  ->  rejestracja kandydatów  ->  przejdź do systemu rekrutacyjnego

 1. podaj swoje dane osobowe i edukacyjne (wyniki matur itp.)
 2. ustal preferowaną kolejność kierunków, na które ubiegasz się o przyjęcie
 3. zadeklaruj preferowany język (polski lub angielski)
 4. wgraj zdjęcie do legitymacji

Opłata rekrutacyjna (150zł) na 2 częściowy egzamin

Ogłoszenie wyników jest na początku lipca:
 1. zakwalifikowany należy dostarczyć dokumenty i cieszyć się sukcesem 😉
 2. rezerwowy należy dostarczyć dokumenty i oczekiwać na ewentualne wolne miejsca w późniejszym terminie
 3. niezakwalifikowany oznacza, że nie zostaliśmy przyjęci

Wydruk podania na studia – należy zalogować się do systemu rekrutacyjnego i wydrukować jedno podanie wraz z opisem teczki, który należy nakleić na teczkę z dokumentami. Podanie musi być własnoręcznie podpisane!!! (Wydruk podania będzie możliwy po zakończeniu rejestracji elektronicznej.)

Dokumenty składasz w Centrum Dydaktycznym Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej przy ul. Berdychowo 4 w Poznaniu.

Potem otrzymujemy:
 1. pisemne decyzje o przyjęciu/nieprzyjęciu na studia
 2. informacje o numerze konta, na które należy przelać opłatę za legitymację studencką
 3. skierowanie do lekarza medycyny pracy

Dodatkowo trzeba dokonać wpłaty za legitymację oraz dostarczyć  zaświadczenie od lekarza medycyny pracy na spotkanie organizacyjne.

PS. Wydruk potwierdzenia wpłaty za egzamin i za legitymację studencką należy zabrać ze sobą na egzamin, a później również na spotkanie organizacyjne.

Politechnika Poznańska – egzamin z rysunku

Kiedy są egzaminy i wyniki na architekturę w Poznaniu

 1. Rekrutacja trwa od końca maja do połowy czerwca
 2. Egzamin odbywa się w drugiej połowie czerwca
 3. Wyniki są ogłaszane na początku lipca
 4. Dokumenty składasz do połowy lipca
 5. Lista przyjętych jest ogłaszana pod koniec lipca
 6. Odwołania są rozpatrywane na początku września
Po egzaminach na architekturę w Poznaniu będziesz potrzebował:
 1. podanie (można je wygenerować z systemu rekrutacyjnego po zakończeniu rejestracji elektronicznej),
 2. świadectwo dojrzałości,
 3. dowód osobisty,
 4. fotografia w wersji cyfrowej – którą należy wgrać do systemu rekrutacyjnego. Powinna ona spełniać takie same kryteria, jak przy wydawaniu dowodów osobistych.

Nie trzeba osobiście składać dokumentów. Można je przekazać osobom trzecim lub wysłać pocztą. Należy jednak pamiętać, że dostarczone powinny być oryginały dokumentów lub dokumenty poświadczone notarialnie (dokumenty poświadczone przez szkołę nie są brane pod uwagę!!!).

Miejsce składania dokumentów:

Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej przy ul. Berdychowo 4 w Poznaniu.

W razie jakichkolwiek pomyłek lub nieścisłości panie z dziekanatu i komisji rekrutacyjnej są bardzo miłe i służą pomocą, a w ekstremalnych przypadkach same dają znać, że coś jest nie tak i bardzo pomagają. 😉

Jak sklejać makietę, porady. Egzamin z rysunku – Politechnika Poznańska

Jakie przedmioty są potrzebne na maturze

Dobrze jest napisać jak najlepiej OBIE matury z matematyki, ponieważ ich wyniki są sumowane. Nie jest tak, jak w przypadku wielu uczelni, że brany pod uwagę jest tylko lepszy wynik. Ponadto punkty z matematyki mnożone są przez 1,5 we wzorze punktowym:

W = JP + JO + 1,5M + R

R – liczba punktów w przedziale od 0 do 500 za egzamin wstępny

Jp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym

Jo – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym; w przypadku zdawania egzaminu z dwóch języków wybierany jest wynik korzystniejszy dla kandydata

– liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki p. rozszerzonego + p. podstawowego

Maksymalnie można uzyskać 1000pkt. 500pkt matura i 500pkt egzamin, zatem matura jak i rysunek są tak samo ważne.

PS. Warto pisać odwołania, ponieważ wielu osobom nie udaje się dostać za pierwszym razem ☺

 

Chcesz zostać architektem? Przeczytaj, jak dostać się na architekturę w innych miastach:

Architektura w Warszawie

Architektura w Gdańsku

Architektura w Paryżu

Skoro dotarłeś do końca artykułu, to może jeszcze:

20 architektów, których powinieneś znać ,idąc na ten kierunek!

Jak zacząć rysować? Darmowy kurs rysunku online

Wywiad z architektem Pawłem Podwojewskim, o tym, jak wyglądał jego egzamin wstępny

SaveSaveSaveSave

SaveSave