Ranking wydziałów architektury - najlepsza architektura w Polsce

Ranking wydziałów architektury 2018

Ranking wydziałów architektury – gdzie najlepiej studiować architekturę, podajemy politechniki oraz uniwersytety w kolejności od najlepszej. Jak co roku, od zawsze Politechnika Warszawska no1.  Cała lista wydziałów architektury w Polsce, będzie uzupełniana o artykuły z serii „Jak się dostać na…” oraz „egzaminy z architektury do pobrania…”.

1.Politechnika Warszawska

Studia na wydziale Architektury Warszawa

Jak się dostać na architekturę na Politechnice Warszawskiej.

Egzaminy do pobrania z architektury na Politechnice Warszawskiej.

 

TERMINY:

Elektroniczna rejestracja kandydatów trwa od 7 do 28 maja 2018 roku.

I Etap Egzaminu wstępnego 9 czerwca 2018 roku.

II Etap Egzaminu wstępnego 16 czerwca 2018 roku.

 


2.Politechnika Krakowska

Studia na wydziale Architektury Kraków

Jak się dostać na architekturę na Politechnice Krakowskiej.

Egzaminy do pobrania z architektury na Politechnice Krakowskiej.

 

TERMINY:

Elektroniczna rejestracja kandydatów trwa od 4 do 26 czerwca 2018 roku (zamknięcie rekrutacji o godzinie 13).

Egzamin z rysunku dla kierunku Architektura i Urbanistyka odbędzie się 28 i 29 czerwca 2018 r.

 


3. Politechnika Wrocławska

Studia na wydziale Architektury Wrocław

Jak się dostać na architekturę na Politechnice Wrocławskiej.

Egzaminy do pobrania z architektury na Politechnice Wrocławskiej.

 

TERMINY:

Elektroniczna rejestracja kandydatów trwa od 15 maja do 20 czerwca 2018 roku (zamknięcie rekrutacji o godzinie 13).

Egzamin z rysunku dla kierunku Architektura i Urbanistyka odbędzie się 26 i 27 czerwca 2018 r .

 


4. Politechnika Śląska w Gliwicach

Studia na wydziale Architektury Gliwice

Jak się dostać na architekturę na Politechnice w Gliwicach.

Egzaminy do pobrania z architektury na Politechnice w Gliwicach.

 

TERMINY:

Elektroniczna rejestracja kandydatów trwa od 7 maja do 26 czerwca 2018 roku.

Egzamin z rysunku dla kierunku Architektura i Urbanistyka odbędzie się 27 czerwca 2018 roku (1 zadanie 9.00, 2 zadanie 13.30).

 


5.Politechnika Poznańska

Studia na wydziale Architektury Poznań

Jak się dostać na architekturę na Politechnice Poznańskiej.

Egzaminy do pobrania z architektury na Politechnice Poznańskiej.

 

TERMINY:

Elektroniczna rejestracja kandydatów trwa od 25 maja do 15 czerwca 2016 roku.

Egzamin z rysunku dla kierunku Architektura i Urbanistyka odbędzie się 19 czerwca 2018 roku.

I sesja rysunkowa od 9:00 do 13:00

II sesja rysunkowa od 14:30 do 18:30

 


6.Politechnika Gdańska

Studia na wydziale Architektury Gdańsk

Jak się dostać na architekturę na Politechnice Gdańskiej.

Egzaminy do pobrania z architektury na Politechnice Gdańskiej.

 

TERMINY:

Elektroniczna rejestracja kandydatów od 11 maja do 1 czerwca 2018 roku.

Termin sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta: 7, 8, 9 czerwiec 2018 roku.

 


7.Politechnika Łódzka

Studia na wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Łódź

Jak się dostać na architekturę na Politechnice Łódzkiej.

Egzaminy do pobrania z architektury na Politechnice Łódzkiej.

 

TERMINY:

Elektroniczna rejestracja kandydatów od 4 czerwca do 16 lipca 2018 roku.

Termin sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta: 18, 19, 20 czerwiec 2018 roku.

 


8. Politechnika Lubelska

Studia na wydziale Budownictwa i Architektury Lublin

Jak się dostać na architekturę na Politechnice Lubelskiej.

Egzaminy do pobrania z architektury na Politechnice Lubelskiej.

 

TERMINY:

Elektroniczna rejestracja kandydatów trwa od 21 maja do 22 czerwca 2018 roku.

Egzamin z rysunku dla kierunku Architektura odbędzie się 20 czerwca 2018 roku.

 


9.Uniwersytet Zielonogórski

Studia na wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Zielona Góra

Jak się dostać na architekturę na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Egzaminy do pobrania z architektury na Uniwersytecie Zielonogórskim.

 

TERMINY:

Elektroniczna rejestracja kandydatów trwa od 1 czerwca do 18 czerwca 2018 roku.

Egzamin z rysunku dla kierunku Architektura odbędzie się 20 czerwca.

 


10.Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Studia na wydziale Budownictwa i Architektury Szczecin

Jak się dostać na architekturę na Politechnice Szczecińskiej.

Egzaminy do pobrania z architektury na Politechnice Szczecińskiej.

 

TERMINY:

Elektroniczna rejestracja kandydatów trwa od 21 maja do 17 czerwca 2018 roku.

Egzamin z rysunku dla kierunku Architektura odbędzie się między 25 a 26 czerwca 2018.

 


11.Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Studia na wydziale Budownictwa i Architektury Kielce

Jak się dostać na architekturę na Politechnice Świętokrzyskiej.

Egzaminy do pobrania z architektury na Politechnice Świętokrzyskiej.

 

TERMINY:

Elektroniczna rejestracja kandydatów trwa od 28 maja do 3 lipca 2018 roku.

Egzamin z rysunku dla kierunku Architektura odbędzie się 5 lipca 2018 roku.

 


12.Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Studia na wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Bydgoszcz

Jak się dostać na architekturę na Politechnice Bydgoskiej.

Egzaminy do pobrania z architektury na Politechnice Bydgoskiej.

 

TERMINY:

Elektroniczna rejestracja kandydatów trwa od 4 czerwca do 8 lipca 2018 roku.

Egzamin z rysunku dla kierunku Architektura odbędzie się 10 lipca 2018.


13. Politechnika Białostocka

Studia na wydziale Architektury Białystok

Jak się dostać na architekturę na Politechnice Białostockiej.

Egzaminy do pobrania z architektury na Politechnice Białostockiej.

 

TERMINY:

Elektroniczna rejestracja kandydatów trwa od 29 maja do 25 czerwca 2018 roku.

Egzamin z rysunku dla kierunku Architektura odbędzie się 3 lipca 2018.

 


14. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Studia na wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Rzeszów

Jak się dostać na architekturę na Politechnice Rzeszowskiej.

Egzaminy do pobrania z architektury na Politechnice Rzeszowskiej.

 

TERMINY:

Elektroniczna rejestracja kandydatów trwa od 1 czerwca do 9 lipca 2018 roku.

Egzamin z rysunku dla kierunku Architektura odbędzie się 11 lipca 2018 godz. 900 (I i II część) i 13 lipca 2018 godz. 900 (III część).

 


15. Politechnika Opolska

Studia na wydziale Budownictwa i Architektury Opole

Jak się dostać na architekturę na Politechnice Opolskiej.

Egzaminy do pobrania z architektury na Politechnice Opolskiej.

 

TERMINY:

Elektroniczna rejestracja kandydatów trwa od 1 czerwca do 2 lipca 2018 roku.

Egzamin z rysunku dla kierunku Architektura odbędzie się 5 i 6 lipca 2018.


Jeśli brakuje czegoś i chciałbyś dopisać coś, pomóc?

Śmiało napisz do mnie – mateusz@kresl.pl

Kurs rysunku online – KRO